Villkor

Dessa köpvillkor gäller för köp i vår butik på Karlavägen 72A. Du kan för närvarande inte beställa produkter på hemsidan, men kontakta oss så hjälper vi dig på distans. Vi välkomnar övriga frågor gällande våra villkor.

 

BETALNING

Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive moms.  Vi reserverar oss för eventuella fel gällande pris.

Bank- och kreditkort. Vi samarbetar med Bambora för enkla och säkra kortbetalningar med Visa, Mastercard och American Express. All information som rör din betalning krypteras och dina kortuppgifter varken lagras eller registreras av Var Dags Rum. 

Kontant. Vi godtar kontant betalning.

Fakturabetalning. Vi erbjuder fakturabetalning för företag, kontakta oss på info@vardagsrum.se. Vid företagets första affär ska fakturan vara betald innan leverans sker.

 

LEVERANS

Vi levererar alltid din beställning så snabbt som möjligt enligt överenskommelse. Leveranstiden som anges vid beställning är ungefärlig. Små artiklar kan vi skicka per post. Hjälp med inbärning och montering enligt överenskommelse, gäller för vissa produkter. Leveransavgift tillkommer beroende på vara, antal, storlek och leveransadress.

Beställningsvaror tillverkas efter dina önskemål och leveranstiden varierar mellan olika leverantörer. Vi försöker uppge så korrekt leveranstid som möjligt, men för dagsaktuell leveranstid är det bäst att kontakta oss. Vi meddelar dig förväntad leveransvecka så snart vi får orderbekräftelse från våra leverantörer. Beskedet kan ta upp till två veckor. 

Leveransförseningar. Om leveransförseningar uppstår kontaktar vi dig via telefon eller mejl. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från ersättningskrav på grund av leveransförseningar. Vi levererar endast inom Sverige.

Hämta i butik. Vi godtar upphämtning av betalda varor i vår butik på Karlavägen 72A inom ett par dagar. Reavaror säljs alltid till hämtpris.

”Hemleverans ingår”. På varor där vi anger att hemleverans ingår, inkluderas hemleverans, bärning med en person, avemballering, montering, bortforsling av emballage. Större försändelser levererar vi ofta själva. Om varan ska bäras många trappor och är för stor för hissen behöver vi ett handtag på plats. Vi kan komma två personer mot avgift. Vi har även möjlighet att ta med oss gammal möbel mot avgift. Är varan för stor eller utanför Stockholm skickas varan med varje leverantörs speditör till din ytterdörr eller port. Då ingår inte inbärning eller montering. Speditören kontaktar dig via mejl eller sms för att boka dag och tidsintervall. För leveranser till Gotland, skärgården, fjällvärden eller andra platser som får anses vara svårtillgängliga för varutransporter kan andra villkor gälla. 

”Hämtpris”. På varor där hemleverans inte ingår finns hemleverans med bärning, avemballering, montering, bortforsling av emballage eller gammal möbel mot avgift. 

 

ÅNGERRÄTT

Öppet köp i butik

Du har 7 dagars öppet köp på varor som du köper och tar med dig direkt från butiken. 7 dagar gäller från dagen köpet gjorts och återköp kan endast göras mot giltigt kvitto. Öppet köp gäller inte beställningsvaror eller nedsatta varor. Varan skall vara i oanvänd och i samma skick som när du köpte den och emballaget måste finnas kvar. Om du avbeställer en beställningsvara förlorar du din handpenning. 

 

REKLAMATION

Kontakta oss om du upptäcker ett fel med din vara. Underlätta gärna reklamationen genom att ta bilder på skadan. Vi lämnar 3 års garanti på våra soffor. Det förutsätter att du följt alla skötselråd och iakttagit normal aktsamhet. Du måste reklamera varan snarast möjligt efter att du upptäckt felet.

 

TRANSPORTSKADOR

Det är viktigt att du kontrollerar dina paket för eventuella transportskador när du tar emot leveransen. För att varor med synliga skador på emballaget skall kunna reklameras hos oss måste skadorna ha noterats på fraktbolagets fraktsedel när du mottog försändelsen. Kontakta oss inom 4 dagar från att du tog emot leveransen och se till att du har fraktsedlar kvar. Det gäller även dolda skador så inspektera dina varor direkt när du mottagit dem. Du får inte använda den skadade produkten och du måste behålla emballaget för inspektion.

 

INTEGRITETSPOLICY

Var Dags Rums integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvarig

Var Dags Rum Kumlin Inredning AB, org nr 556492-4685 är ansvarig för de personuppgifter som vi behandlar.

 

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi

Var Dags Rum samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp och använder våra tjänster och att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster.

• Kontaktuppgifter som namn, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.

• Kontoinformation som kundnummer, användarnamn, organisationsnummer.

• Orderinformation som ordernummer och datum, beställda produkter, pris, rabatt och köphistorik.

• Korrespondens och annan information om supportärenden, anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med oss.

 

Ändamål

Enligt GDPR får personuppgifter endast samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.

 

A. För att kunna hantera beställningar och köp

Den insamling av uppgifter som vi gör för att kunna hantera dina beställningar och köp. Uppgifterna baseras på det köpeavtal som ingåtts.

Laglig grund – Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden.

 

B. För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet.)

Laglig grund – Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag.

 

C. Hantera reklamationsärenden och kundservice

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar Var Dags Rums aktiviteter för att t.ex. kommunicera, utreda klagomål- och reklamationsärenden, besvara frågor som kommer in till Var Dags Rums e-post, telefon eller digitala kanaler och vårda kundförhållandet.

Laglig grund – berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose båda parters berättigade intresse av att hantera kundservice och reklamationsärenden.

 

D. Lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster

Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål för att per e-post, sms/mms och telefon informera dig om och marknadsföra de produkter, tjänster och erbjudanden som Var Dags Rum tillhandahåller. Som kund erbjuds du alltid möjlighet att avregistrera sig från sådant utskick.

Laglig grund – berättigat intresse.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

• Var Dags Rum kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Därutöver kan Var Dags Rum komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk. Vi genomför regelbundet gallringar och tar bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

• Var Dags Rum sparar personuppgifter så länge du är aktiv genom att interagera med Var Dags Rum på olika sätt.

 

Till vem kan uppgifterna komma att lämnas ut?

Om du lägger en beställning eller genomför köp från Var Dags Rum kan vi dessutom lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hantering av din beställning och köp baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:

• Leverantörer, tillverkare, distributörer. Uppgifterna som lämnas är kontaktuppgifter och orderinformation.

• Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter till dig. Vi lämnar ut kontaktuppgifter och orderinformation.

• Samarbetspartners och leverantörer av betalningslösningar, t.ex. kortinläsande företag, banker, kreditinstitut och andra finansiella aktörer. Uppgifterna som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer och betalningsuppgifter.

Var Dags Rum säljer aldrig dina uppgifter till någon tredje part.

 

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter inom EU/EES.

 

Vad har du som kund för rättigheter?

Var Dags Rum ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på info@vardagsrum.se. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

 

a. Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter som är under behandling.

b. Rätt till rättelse 

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

c. Rätt till radering 

Du har rätt att begära att Var Dags Rum tar bort dina personuppgifter när uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats. Vi sparar dina kunduppgifter så länge de är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in.

d. Rätt till begränsning av behandling 

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

e. Rätt till invändning 

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.